strojne in elektro instalacije

INŠTALACIJE OBJEKTOM DAJEJO ŽIVLJENJE

Oživljamo objekte z vsemi vrstami strojnih in elektro inštalacij

novomont hala

INŠTALACIJE OBJEKTOM DAJEJO ŽIVLJENJE

Oživljamo objekte z vsemi vrstami strojnih in elektro inštalacij

strojne in elektro instalacije

INŠTALACIJE OBJEKTOM DAJEJO ŽIVLJENJE

Oživljamo objekte z vsemi vrstami strojnih in elektro inštalacij

elektro instalacije omara z varovalkami

INŠTALACIJE OBJEKTOM DAJEJO ŽIVLJENJE

Oživljamo objekte z vsemi vrstami strojnih in elektro inštalacij

strojne in elektro instalacije

INŠTALACIJE OBJEKTOM DAJEJO ŽIVLJENJE

Oživljamo objekte z vsemi vrstami strojnih in elektro inštalacij

elektro omra - elektro instalacije

INŠTALACIJE OBJEKTOM DAJEJO ŽIVLJENJE

Oživljamo objekte z vsemi vrstami strojnih in elektro inštalacij

INDUSTRIJSKI OBJEKTI

Inštalacije v industrijskih objektih so vedno med najzahtevnejšimi, saj morajo zagotavljati podporo osnovni proizvodni tehnologiji, kot tudi distribucijo energije porabnikom. Potrebe po energiji pa so v veliki meri dokaj obsežne.

Preberi več

OBJEKTI JAVNEGA ZNAČAJA

Izvedba inštalacij v javnih objektih je zahtevna zaradi velike izpostavljenosti tovrstnih gradenj v javnosti, kot tudi zaradi dejstva, da v veliki večini nikoli ne izvajamo del za direktnega investitorja, oziroma končnega uporabnika.

Preberi več

STANOVANJSKO - POSLOVNI OBJEKTI

V stanovanjskih in poslovnih objektih je pomembno da so instalacijski sistemi čim bolj varčni in čim bolj enostavni za uporabo in vzdrževanje. Instalacije v tovrstnih objektih nimajo velike funkcionalne vloge, pač pa predvsem ustvarjajo ugodje bivanja.

Preberi več

PROIZVODNJA PREZRAČEVALNIH KANALOV

Ob ustanovitvi podjetja smo se odločili da želimo biti pri svojem delu čim bolj neodvisni od zunanjih dobaviteljev. V tem smislu je bila odločitev za lastno proizvodnjo pločevinastih  prezračevalnih kanalov zelo lahka.

Preberi več

MERITVE, ZAGONI, VALIDACIJE

Ker delamo za naročnike z zelo visoko zahtevnostjo izvedbe inštalacij, moramo naročnikom nekaj več ponuditi tudi na področju končnega potrjevanja kvalitete izvedbe naših del.

Preberi več

DEJAVNOST

STROJNE IN ELEKTRO INŠTALACIJE

Gradbeni objekt brez inštalacij ne more živeti. Inštalacije so srce in kri vsake stavbe.Ta kri pa je za nas lahko električna energija, voda v ceveh ali zrak v prezračevalnih kanalih. Naše poslanstvo je poskrbeti za vse vrste inštalacij, ki jih potrebuje katerakoli stavba.

O NAS

NOVOMONT

Naše podjetje je bilo ustanovljeno leta 2013 z idejo ponujati storitev izvedbe strojnih in elektro instalacij pod eno streho.

Želeli smo postati čim bolj vertikalno integrirano podjetje, da pri zagotavljanju najpomembnejših funkcij delovanja inštalacijskega podjetja nismo odvisni od zunanjih izvajalcev. Kljub temu pa je bila naša strategija da določene podporne storitve izločimo iz našega delovnega procesa stalnim zunanjim podizvajalcem, ki poznajo našo poslovno kulturo in operativne procese.